Beleidsplan

Inleiding:

De stichting ‘Help4Ukraine’ stelt zich ten doel om geld en goederen in te zamelen door het werven van donaties van particulieren en bedrijven.

  1. Goederen worden ingezameld door bezoekers van supermarkets te vragen een boodschap uit een overhandigd lijstje te kopen en te doneren. Deze goederen worden door Help4Ukraine vervoerd naar contacten in Ukraine. Deze keuze van de goederen wordt mede bepaald door contacten in Ukraine die de behoeften kennen. Daarnaast wordt aan donerende bezoekers gevraagd of ze geld willen doneren voor vervoer en medische hulpmiddelen.
  2. Voor medische hulpmiddelen wordt apart via sociale media geld ingezameld. Aangeschaft worden: kits voor gewonden en medische apparatuur die benodigd is voor 1e hulp of in ziekenhuizen, voor zover daar geld voor over is. De ingezamelde gelden worden volledig besteed aan de aanschaf en transport van deze middelen en zo nodig aan publiciteit. Al het werk met betrekking tot organisatie en administratie wordt op vrijwillige basis (dus zonder vergoeding) uitgevoerd. Als er in Ukraine behoefte is aan apparatuur waar intern geen kennis over beschikbaar is, wordt voor levering daarvan samengewerkt met andere Anbi stichtingen in Nederland

Termijn van het beleidsplan:

De stichting zal actief blijven zolang de oorlog in de Oekraïne duurt, of er in gebombardeerde gebieden behoefte is aan bovengenoemde goederen

Missie:

De organisatie ‘Help4Ukraine‘ is in het leven geroepen op 17 januari 2024

Doel is om de Oekraïnse burgers te ondersteunen in hun strijd tegen de agressor. De gelden worden ingezameld door middel van publiciteit via de media: radio; tv; youtube; website; linkedin; facebook; instagram

Doelstelling:

‘Help4ukraine’ wil zolang dit vanuit de Oekraïne noodzakelijk wordt gevonden zoveel mogelijk van de genoemde middelen leveren en daartoe zoveel mogelijk goederen en geld inzamelen.

Strategie:

Help4Ukraine werkt nauw samen met stichtingen en partners in Ukraine die de hulpgoederen verspreiden op plaatsen waar dat nodig is. Dat kan zijn bij ontheemden, in gebombardeerde gebieden, of nabij het front waar honger of kou wordt geleden.

Huidige situatie:

Tot op heden heeft ‘Help4Ukraine” 25 vrachtwagens met hulpgoederen afgeleverd. De oprichting van de huidige stichting is een formalisering van eerdere activiteiten.

De medewerkers van Help4ukraine leggen contacten met diverse partijen

Verder wordt er aandacht gevraagd via posts op social-media en wordt er gewerkt aan een nieuwe campagne in de media.

Organisatie:

KvK nummer: 92728286

Fiscaal nummer: 866154280

Bestuur:

Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Leo Shmaryan

Penningmeester: Henk Boerboom

Secretaris: Bas Könnings

Werknemers:

De stichting heeft geen werknemers

Financiën:

Zie strategie en huidige situatie.

Bij ontbinding van de stichting wordt het batig saldo volledig besteed ten behoeve

van een algemene nut beoogde instelling ( ANBI ). 

Werven van gelden:

Zie inleiding

Beheer en besteding:

De stichting heeft geen eigen vermogen.

Links:

www.help4ukraine.nl